מערכת חכמה ודינמית המאפשרת למתפללים לקבל מידע בזמן אמת במגוון נושאים ועדכונים.
בזכות "עת לדעת", חלל בית הכנסת ועבודת הגבאי משתדרגים משמעותית.
כבר לא רואים דפים תלויים, סימנים של נייר דבק או חורים על הקירות.
הגבאי יכול לעדכן בצורה קלה מאוד את המערכת ולהגדיר שזמני התפילות יקבעו אוטומטית על פי זמני היום.