לוח הנצחה דיגיטלי "זיכרון עולם" לבית הכנסת הפך לאחרונה לדרך הנצחה מכובדת והיעילה ביותר לבתי כנסת באמצעות לוח זיכרון והנצחה לבית הכנסת.
ניתן לרכז בלוח אחד את שמות כל הנפטרים וזמן פטירתם.
מערכת ההנצחה הדיגיטלית של חברתנו, מעוצב כך שתשומת ליבו של המתפלל לא תופרע, אך ברגע שהוא מתבונן במערכת יוצגו בפניו תאריכי האזכרות הקרובות לטובת אזכרתם ופרטי נפטרים נוספים.
בנוסף, תורם לוח הזיכרון לסביבה מתקדמת, מסודרת ומכובדת בבית הכנסת.